OM OS

CENTRO ELEUSIS er et psykologisk institut, som beskæftiger sig med Virksomhedspsykologi, Sportspsykologi og Indlæringspsykologi. Indenfor Indlæringspsykologi området, tilbyder vi accelererende sprogkurser igennem den psykologiske metode som hedder Hypnagologi (Copyright).

Den Hypnagologiske metode, som er en logisk konsekvens af Den Suggestologiske metode, udviklet hovedsagligt ved Københavns Universitet i slutningen af 70´erne, har vi brugt på Costa del Sol siden 1990, med deltagere som kommer fra hele Europa samt andre kontinenter.

Vi kan garentere at vores Hypnogologiske metode til sprogtræning giver optimale resultater.

Denne type undervisning er ikke længere under eksperimentering. Resultaterne af indlæringshastigheden på en afslappende facon, har vist hvor nemt det er at lære et nyt sprog, uanset hvilken alder, uddannelsesmæssig baggrund, osv., den enkelte person har. Inklusiv personer som betragtede sig selv som ”handicappede” til at lære et nyt sprog (med ordblindhed, ”mangel på musikalsk øre”, ”vanskeligheder med koncentration”, samt mange andre fordoms myter) taler idag målsproget uden problem igennem den Hypnagologiske metode.

I forbindelse med alder, så har personer fra 12 til 82 år gammel, deltaget i vores accelererende kurser siden 1990. Det viser uden tvivl, effektiviteten af denne videnskabelige metode. Kursernes optimale resultater, har i løbet af mere end 30 år bevist, at en hvilken som helst VOKSEN, fra hvilken som helst profession eller aktivitet, fra hvilket som helst uddannelsesniveau eller nationalitet, kan lære et nyt sprog i løbet af et MEGET KORT TIDSRUM.

Eleusis2
Vi betragter ”sproget”som adfærd, nøjagtigt som at cykle eller køre bil. Det vi gør imens vi underviser er, som VERBAL ADFÆRD, at skabe vanen til at opbygge spontane og kreative sætninger på det nye sprog.

Det vigtigste princip indenfor den Hypnagologiske metode, er at undervise det nye sprog på en sådan måde, at hele individets personlighed kan bruge det som et ”værktøj” til kommunikation indenfor hans/hendes nære omgivelser. Derfor er psykologiske teknikker som NLP (Neurolinguistic Programming) med brug af visuel hukommelse, auditiv hukommelse og kinetisk hukommelse, væsentlige når man skal accelerere indlæringsprocessen. Ligeledes, til at opnå selvtillid til at tale og til at tage blokeringerne (fordoms myter fra deltagernes side angående sprogindlæring) væk så hurtigt som muligt, bruger vi Eriksons forstærknings teknikker, Transaktionsanalyse og Gestalt Psykologi. Det afhænger altid af den individuelle problematik, som den enkelte deltager har. Dvs., den Hypnagologiske metode integrerer sig til individets måde at lære. Det er nøjagtigt det modsatte af de konventionelle metoder, som fejlagtigt prøver at ”integrere” individet til deres ”metode” eller ”tekstbog”.

At arbejde med personens ”helhed”, har gang på gang vist, at indlæringsprocessen foregår hurtigere og assimileringen af det nye materiale sker uden nogen som helst anstrengelser.

En af de vigtigste ideer med den Hypnagologiske proces er, at jo mere afslappet en person befinder sig i en undervisningssituation, des hurtigere og bedre vil han/hun assimilere al den nye information som en vane. Først og fremmest lærer vi mennesker AT SLAPPE AF, og bagefter lærer vi dem sproget.

I praksis bruger den Hypnagologiske metode et konsekvent og positivt forstærkningssystem, hvor læreren er den som FORSTÆRKER og MOTIVERER. Denne fremgangsmåde er radikalt anderledes fra den traditionelle sprogundervisning.

Deltageren skal ikke sidde og terpe sproget. Deltageren skal ikke blive siddende der med en forudsætning om at lære en masse regler udenad, heller ikke at forstå hele den deskriptive grammatik af sproget. Alt det som hun/han vil gøre hos os er AT LÆRE AT BRUGE SPROGET. Ved at lytte og tale. Vi gør på intet tidspunkt brug af deskriptiv grammatik. I stedet for, er Lingvistisk Transfer fundamentalt til at lære et nyt sprog på en LOGISK måde.

Eleusis3

Sproget er VERBAL ADFÆRD, som betyder at sproget er KOMMUNIKATION. At lære sprog er derfor en KREATIV PROCES. Det læreren gør, er at lære deltageren at skabe sætninger, skabe nuancer samt skabe ideer.

Sprogundervisning drejer sig om at give eleven de afslappende vilkår samt atmosfære, til at stimulere ham/hende til at tale spontant, nemlig til at KOMMUNIKERE. Hver sætning kommer fra ”hjertet”.

Deltagerne vil komme til at befinde sig i mange uforudsete situationer. Derfor skal læreren lære deltageren HVORDAN han/hun skal skabe sine egne sætninger. INDIVIDUELLE KREATIVE SÆTNINGSDANNELSER. Det gør sproget til en funktionel adfærd. Det er noget som deltageren skal fungere med som en vane. Vi underviser f.eks. i funktioner, sociale nuancer og rollespil.

De undervisningstyper som vi underviser i CENTRO ELEUSIS, følger disse to hovedprocesser:

* IMITATIONSPROCES: Deltageren imiterer samt sammenligner med en model (læreren) og er samtidig igang med at lære en mængde automatiske svar. Målet med de automatiske svar, som er brugt i begyndelsen, er at introducere deltageren til vanen at tale på det nye sprog.
* KREATIV PROCES: Deltageren lærer at skabe (formulere) sine egne svar hele tiden.

For hurtigere og mere effektivt at opnå målsætningerne, er det nødvendigt at glemme den deskriptive grammatik. Deskriptiv grammatik er en vigtig del af sproget og et sprog kan ikke eksistere i sig selv uden deskriptiv grammatik. Men det betyder ikke, at sproget skal læres ved at følge en hel model af grammatiske regler.

I stedet for, når man bruger lingvistisk transfer, er indlæringsprocessen meget mere effektiv, behagelig og inklusiv morsomt, på den måde at selvtilliden stiger voldsomt. Lingvistisk transfer viser hvordan den deskriptive grammatik automatisk er assimileret gennem hver eneste øvelse uden anstrengelse, og uden at læreren skal forklare de teoretiske aspekter ved den deskriptive grammatik. Deltageren lærer de ”grammatiske regler” og deres undtagelser uden at lægge mærke til det. Nøjagtigt på samme måde, som han/hun lærte sit eget sprog. Nu med den fordel, at læreren hele tiden forstærker hans/hendes nuværende verbale adfærd. HER OG NU.

Eleusis4

Denne fremgangsmåde er meget anderledes end den traditionelle brugte, fordi deskriptiv grammatikken her ikke er betragtet som hovedindholdet af den verbale adfærd, men kun som hjælpemiddel eller en reference til at berige talefærdigheden.

Den Hypnagologiske Metode giver os fire hovedfordele:

  • Deltageren lærer hurtigere og på en afslappende måde.
  • Undervisningsprocessen er mere dynamisk.
  • Deltageren bliver ikke kedet med et sæt af grammatiske regler, som han/hun højst sandsynligt vil glemme efter en kort periode.
  • Deltageren lærer sproget ved at få sikkerhed i sig selv, og ikke ved at lære ulogiske og mange gange urimelige regler udenad.

DEN BEDSTE INVESTERING DE KAN GØRE FOR DERES FREMTID I SPANIEN!

CENTRO ELEUSIS:
+ 34 620 796 057

+34 640 235 008
info@centroeleusis.net